Људи Политике – Лексикон сарадника (1904–1941) књига je Слободана Гише Богуновића објављена на сто петнаесту годишњицу дневног листа Политика

На 719 страна и кроз три тематске потцелине, уз коришћење хемеротеке, архивске грађе, објављених и необјављених извора и литературе, лексикон обрађује стваралаштво спољних и унутрашњих сарадника Политике од оснивања листа 1904. до Априлског рата 1941. године.  

Како су странице Политике својеврстан летопис сарадничког доприноса, у многим случајевима и важан део  библиографије стваралаца, већина одредница лексикона писана је с нагласком на прилоге које су у листу објављивали. 

У отклону од крутог формата лексикографских јединица, есејистичким и цитатним приступом, читаоцу се приближава новинарски проседе и раскош журналистичког писма поменутог периода, а списатељство сарадника приказује живље довођењем у непосреднији однос са догађајима које су описивали или о којима су извештавали. 

Оживљавајући доба најоштрије зашиљених новинарских пера, из угла данашње епохе нових медија и сасвим измењених читалачких образаца – редукованих различитим облицима дисплеја, лексикон је врста апологије штампане речи. Такође, у ери политика и пракси пост-истине, у којој је бешчашће хотимичне лажи (fake news, spin, chequebook journalism, fear mongering...) све присутније у медијском простору, омаж је етичком, културном и просветитељском посланству новинара.
Први и најзнатнији одељак Ствараоци обједињује основне податке, као и чланке мањег или већег обима о животном и стваралачком путу сарадника листа. Садржи око 300 одредница о оснивачима, власницима, уредницима, члановима редакције, новинарима, илустраторима, карикатуристима, ликовним уметницима, фотографима, књижевним, ликовним и музичким критичарима, коментаторима, аналитичарима и коректорима, дописницима из земље и света, као и јединице о најистакнутијим, повременим и сталним, спољашњим сарадницима  „Политике”. 

Други одељак лексикона под насловом Делатници окупља 

кратке радне биографије (гдегод тек цртице) запослених у посебним одељењима предузећа од администрације преко стенографије, слагачнице и преламачнице до ротације и експедиције. У додатном, трећем делу књиге, ствараоци и делатници Политике сагледавају се не само у темпоралности њиховог професионалног пута, већ и у хронотопу – кроз описе конкретних места, простора и амбијената у којима су стварали и радили; кроз спољашњост и унутрашњост Политикиних кућа, соба дирекције, администрације, слагачница, коректуре, експедиције, штампарије, где су свакодневно производили лист. 


Књига је 2019. награђена специјалном годишњом наградом Удружења новинара Србије ”Жика М. Јовановић” за публицистику и допринос историји штампе, док је на 41. Међународном сајму графичке и креативне индустрије "Графима" понела награду  Златни печат за исту годину.


Књига се може набавити у књижарама Завода за уџбенике и наставна средства, као и појединим књижарама ”Вулкана” и ”Службеног гласника”.